فایل های گروه فایل ویژه


پی دی اف 53 اصل متقاعدسازی

پی دی اف 53 اصل متقاعدسازی

۴,۹۵۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

پی دی اف هوش هیجانی

پی دی اف هوش هیجانی

۲,۸۹۰ تومان ۳,۴۰۰ تومان

پی دی اف واقعیت درمانی

پی دی اف واقعیت درمانی

۳,۴۶۵ تومان ۳,۸۵۰ تومان

روش های کنترل اضطراب

روش های کنترل اضطراب

۱,۰۸۰ تومان ۱,۲۰۰ تومان