فایل های گروه فایل ویژه


pdf هوش هیجانی اثر بار - آن

pdf هوش هیجانی اثر بار - آن

۳,۶۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

pdf مهارتهای کنترل خشم

pdf مهارتهای کنترل خشم

۳,۲۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

کتاب الکترونیک دو قرن سکوت

کتاب الکترونیک دو قرن سکوت

۴,۸۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

ورد بازخورد در مشاوره

ورد بازخورد در مشاوره

۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان

پاور پینت ژنوگرام

پاور پینت ژنوگرام

۲,۸۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان